ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Π.Μ.Σ. "Η ΘΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΚΟΣΜΟ" ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΥ Ε.Κ.Π.Α.

Friday 23 Οκτωβρίου 2020
ΕΞΕΤΑΣΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ στο πλαίσιο του Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" του Τμήματος Θεολογίας του Ε.Κ.Π.Α.

Την Τρίτη 27/10/2020 και ώρα 19:00-21:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση γλωσσικής επάρκειας στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής στο Π.Μ.Σ. "Η Θεολογία στον Σύγχρονο Κόσμο" (ακαδημαϊκό έτος 2020-21).

Η εξέταση θα διενεργηθεί εξ αποαστάσεως, με χρήση της εφαρμογής CISCO WEBEX MEETINGS.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
uoa.webex.com/meet/demetriosal

Πληροφορίες: +30 694 630 3954 (Δ. Αλεξόπουλος)

ΒΗΜΑ 1: Στην αρχή της εξέτασης, θα αναρτηθεί στο χώρο της εξεταστικής διαδικασίας στο WEBEX ένα PDF που θα περιέχει τα θέματα, τα οποία και απαντάτε σε αρχείο word στον Η/Υ σας.

ΒΗΜΑ 2: Αποστέλλετε το αρχείο Word με τις απαντήσεις των θεμάτων στο tcw@theol.uoa.gr εντός του χρόνου της εξέτασης.

Επιτρέπεται η χρήση λεξικού/ών. Δεν είναι αποδεκτές μεταφράσεις που βασίζονται σε αυτόματη μετάφραση GOOGLE.

ΟΔΗΓΙΕΣ – ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

  1. Για τη σύνδεση, δεν απαιτείται η χρήση κωδικού. Την κατάλληλη ημέρα και ώρα ακολουθείτε τον σύνδεσμο, δίδετε άδειες για όσα ζητάει η εφαρμογή και συνδέεστε κανονικά.
  2. Συνιστούμε χρήση είτε φορητού Η/Υ είτε κινητού τηλεφώνου, αλλά με επαρκείς προδιαγραφές, είτε σταθερού Η/Υ, αλλά με κάμερα που θα έχει και μικρόφωνο (web camera).
  3. Πριν την σύνδεση, έχουμε ελέγξει ότι η κάμερα και το μικρόφωνο της συσκευής μας λειτουργούν κανονικά.
  4. Χρησιμοποιούμε ενσύρματο (με καλώδιο) ή ασύρματο δίκτυο (Wi-Fi), όχι δεδομένα κινητού.
  5. Δεν χρειάζεται να έχετε προ-εγκαταστήσει την εφαρμογή WEBEX. Την ημέρα και ώρα της σύνδεσης θα σας ζητηθεί από την εφαρμογή να κατεβάσετε ένα αρχειάκι επί τόπου.
  6. Εάν χρησιμοποιήσουμε Η/Υ, πρώτα επιβεβαίωση ότι τα βασικά drivers είναι ενημερωμένα. Ένα καλό δωρεάν λογισμικό για να μας βοηθήσει στη διαδικασία αυτή είναι και το ακόλουθο: https://www.iobit.com/en/driver-booster.php. Χωρίς ενημέρωση των drivers, είναι πιθανό ότι η συσκευή σας δεν πρόκειται να  λειτουργήσει σωστά.

Μετά τιμής,

Από τη Γραμματεία Μεταπτυχιακών
Σπουδών του Τμήματος