ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

4ο ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΣΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΟΣΚΟΠΗΣΗ

Thursday 15 Οκτωβρίου 2020

15 & 16 Οκτωβρίου 2020

Συνεδριακό κέντρο "Ν. Λούρος", ΜΗΤΕΡΑ

 

Προκαταρκτικό Πρόγραμμα